Kemisk/Teknisk – produkter/koncept riktade till Er

Våtservetter
Här kan vi ge er möjligheter till ökad försäljning!

Vi fyller er vätskeprodukt i våtservettform som en kompletterande produkt i Ert produktsortiment. Allt från singleservetter till flerpack.
Vi kan också erbjuda er ett flertal färdiga produktkoncept i våtservettförpackning. Det mesta inom rengöring av dataskärmar, hem och hushåll samt bilvård.

Ett urval av de färdiga våtservettkoncept vi kan erbjuda är:

 

Är du i en bransch som knyter an till trafiksäkerhet eller är ovanstående produkter passande som säljbar vara eller som give aways.

Produkterna kan tillverkas som enstycks- eller flerstycksförpackning.

Ni har kanske en egen produkt idag på flaska passande för marknaden i våtservettform? Låt oss se över möjligheten och lämna ett förslag.

Startsida

Produkter/Tjänster
  - Våtservetter
  - Sacheer
  - Kosmetik/Hygien
  - Kemisk/Teknisk
  - Livsmedel

Företagsinformation

Kontakt

Sacheer
Vi fyller Er produkt i sacheer. En lämplig förpackning som är platt för olika distributionssätt. Förpackningen är också väl lämpad som varuprov.

Bilvårdskoncept som inte bara rengör utan dessutom har en trafiksäkerhetsaspekt. Produkter som ger en omtanke från avsändaren.